Način dela

Po prejemu besedila vam še isti dan pošljem ponudbo, iz katere sta razvidna cena in rok opravljenega dela. Vaše besedilo pregledam z orodjem sledi spremembam, zato so moji jezikovni popravki vidni. Morebitne pomenske nejasnosti označim s komentarji. Prav tako predlagam v njih možne izboljšave sloga. Navadno pregledam 30.000 znakov brez presledkov na dan.

Če vaša fakulteta zahteva izjavo lektorja, jo z veseljem izpolnim, prav tako lahko priložim kopijo svoje diplome.